Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

madlajn
22:50
nie musimy się katować
nienormalną sytuacją
nauczymy się kochać
przestaniemy się bać
życie stanie się muzyką
i stanie się to co ma się stać
— Kryzys
Reposted fromstormymind stormymind viaiga-xvl iga-xvl
madlajn
22:50
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
madlajn
22:49
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaiga-xvl iga-xvl
madlajn
22:49
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viakillthemwithsmile killthemwithsmile
madlajn
22:47
madlajn
22:47
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
Reposted fromlet-yourself-go let-yourself-go viaiga-xvl iga-xvl
madlajn
22:45
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
madlajn
22:45
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
madlajn
22:44
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz vialekkaprzesada lekkaprzesada
madlajn
22:44
4560 b58f 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialekkaprzesada lekkaprzesada
madlajn
22:44
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood vialekkaprzesada lekkaprzesada
madlajn
22:43
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
madlajn
20:00
madlajn
19:59
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
madlajn
19:59
madlajn
19:59
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

October 16 2017

madlajn
23:21
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
madlajn
23:20
madlajn
23:20
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
madlajn
23:20
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl